lördag 5 november 2011

Dagbok i kilskrift – Kader Abdolah

Kader Abdolah är pseudonym för Hossein Sadjadi Ghaemmaghami Farahani, en iransk författare numera bosatt i Nerderländerna och han skriver på nederländska. Romanen är en berättelse om det starka bandet mellan en dövstum far Agha Akbar och hans son Ismael, ett band som sträcker sig över tid och rum. Sonen kommunicerar med fadern på hemmagjort teckenspråk och han blir faderns öron och tolk. Han läser och studerar och försöker förmedla kunskaper till fadern, men tecknen räcker inte riktigt till och han vet inte om fadern riktigt förstår.

Agha Akbar förs som ung av sin opiumrökande morbror till grottan i Saffransbergen där den förste kungen av Persien låtet hugga in en text i kilskrift. Agha kopierar kilskriften utan att egentligen förstå dess innebörd, och börjar sedan skriva sin dagbok på ett egettillverkat kilskriftsspråk.

Många år senare sitter hans son Ismael i Nederländerna och försöker tyda dagboken och nu återberättas faderns historia som Ismael tolkar och kommer ihåg den. Det handlar om en dövstum, fattig man och hans uppfattning av världen och Irans historia genom två revolutioner.

Jag såg en intervju i TV med författaren när boken kom ut och jag kände att jag var tvungen att läsa den. Jag tror inte den är självbiografisk även om författaren själv deltog i den underjordiska vänsteroppositionen först under Shahens och sedan ayatollornas regimer och tvingades att fly.

ISBN10: 9113019325
ISBN13: 9789113019321Inga kommentarer: