fredag 7 november 2014

Hägring 38 - Kjell Westö

Hägring 38 är en roman som utspelar sig 20 år efter inbördeskriget i Finland, när såren ännu både blöder och varar, och ett nytt hotfullt moln närmar sig.

(Inbördeskriget utkämpades mellan den röda och vita sidan, där de röda bestod av socialdemokrater och kommunister med ett visst stöd från Ryssland och de vita konservativa sidan fick stöd från Tyskland. De vita segrade och många, många röda fångar dog av umbäranden i fångläger - andra arkebuserades.)

Huvudpersonerna i boken kommer från olika samhällsklasser. Advokat Claes Thune har sin egen byrå i Helsingfors som han sköter lite halvhjärtat, men han har god hjälp av sin sekreterare, fru Matilda Wiik. Fru Wiik är plikttrogen och effektiv, men hon är mycket förtegen om sitt privatliv.

Onsdagsklubben startades av sex unga högutbildade män, nu utklivna i arbetslivet i högkonjunkturens Helsingfors år 1927, och Claes Thune känner sig som en viktig del av klubben. Här träffas de numera medelålders svenskspråkiga männen och diskuterar allt mellan himmel och jord, och klubbens syfte är ”att bidraga till uppehållandet och fördjupande av det politiska och kulturella samtalet på svenska i staden Helsingfors”. Politiska diskussioner har på senare tid fått större utrymme och åsikter ventileras och går ibland bjärt isär. De har även blivit högljuddare och ibland närmar sig osämjan när promillehalten stiger. Thune är en stillsam man, och han börjar anse att Onsdagsklubben nu har spelat ut sin roll.

När fru Wiik återkommer till byrån efter att hon handlat för Onsdagsklubbens räkning, hör hon en röst hon känner igen och hennes förflutna kommer upp till ytan. Hon samlar sig och hälsar på männen, och drar en lättnadens suck när hon inte blir igenkänd av röstens ägare. Men det kokar under ytan och som läsare förstår jag att en urladdning måste ske.

Jag sträckläser Kjell Westös roman, inte bara för att jag själv kommer från Finland, utan för att berättelsen både är vemodig och spännande på samma gång. Claes Thune får representera vinnarsidan, som inte gärna vill prata om det som hänt, inte egentligen veta, medan Matilda Wiik har rötter i den röda sidan och bär på ett stort trauma efter sina upplevelser. Det är upplevelser hon inte pratar om – inte med någon.

Jag finlandssvensk och även om min by kanske inte helt var representativ för den vita sidan, så inser jag att den här delen i historien (övergreppen) helt enkelt hoppades över under historielektionerna i byskolan. Mycket berodde säkert på vår lärare, som fortfarande då drömde om ett ”Storfinland”. Kjell Westö går i den här romanen inte närmare in på den vinnande sidans agerande, utan låter de övergrepp som begicks av den vita sidan skildras bara genom Matildas erfarenheter. Dock präglas tidsandan av historien och av Hitlers expansionspolitik - och skiljelinjerna som i de politiska åsikterna djupnar alltmer.

Tidsandan accentueras också genom vad som hände på Stadion i Helsingfors i de finska mästerskapen år 1938, när en löpare som segrade officiellt dömdes som fyra i loppet. Abraham Tokazier, som vinnaren hette i verkligheten, hade judisk bakgrund. I diskussion om händelsen mellan Claes Thune och Matilda Wiik låter Kjell Westö Matilda kliva ur sin underdåniga roll och utbrista: ”... det förvånar mig att ni tror att rättvisa är något självklart. Att få rättvisa är ett privilegium.”

Något vi alla borde tänka på …


Tack för en bländande roman, Kjell Westö!

Inga kommentarer: