torsdag 18 juli 2013

Winston Churchill Del 1. 1874-1939

Detta är en ny svensk biografi över denna intressanta man. Första delen handlar om hans uppväxt och om med- och motgångar. Biografin är en nyanserad berättelse både om Churchills bra och dåliga sidor.

Få har lämnat så många citat efter sig som Winston Churchill. Det går inte att öppna en citatbok utan att stöta på hans funderingar.

"Visst är det sant att alkohol aldrig har botat någon från förkylning, men det har aldrig någon läkare heller."

Churchill hade under hela sitt liv ett dagligt alkoholintag som ibland oroade hans omgivning.

"Det är lättare att leda en nation än att uppforstra tre barn"
"Demokrati är den sämsta statsformen, bortsett från alla de andra"
"En demokrati är en stat där fritt meningsutbyte inte slutar med begravning"
"En sann diplomat tänker sig för två gånger innan han inget säger"
"Ju längre man kan se bakåt desto längre in i framtiden kan man se"
"Förräderi - det är en fråga om vem som segrar"
"Ingenting kräver så mycket förberedelser som ett improviserat tal"
"Kapitalismens nedärvda last är den ojämlika fördelningen av tillgångarna, socialismens nedärvda dygd är den jämlika fördelningen av fattigdomen"
"En kamel är en häst som är dragen genom en kommitté"
"En kompromiss är konsten att dela en kaka så att alla tror att de har fått den största biten"
"Man kan lita på statistik bara när man själv har förfalskat den"

Citaten har jag hämtat ur boken "All världens citat" av J.B. Holmgård
ISBN 91 7161 139 8

Läs gärna min recension om biografin på Litteraturmagazinet:
http://www.litteraturmagazinet.se/bengt-liljegren/winston-churchill/recension/viola-kondracki

Adlibris Bokus

Inga kommentarer: