onsdag 24 januari 2018

Hur jag lärde mig förstå världen - Hans Rosling/Fanny Härgestam

Hans Rosling dog alltför tidigt i cancer. Han hade så mycket kvar att berätta och han gjorde det på ett sätt som vi vanliga människor kunde ta till oss. Den 5 april släpps boken Factfulness av Hans Rosling, Ola Rosling och Anna Rosling Rönnlund. Den handlar om varför vi alltid missförstår utvecklingen i världen och hur vi kan rätta till våra vanligaste missförstånd.

Den här boken handlar om Hans Rosling själv, hans uppväxt och karriär. Han växte upp i en arbetarfamilj och vägen till fördragshållare för politiker, samarbete med Gates och med Google, är en framgångssaga av stora mått. Här kommer också sonen Ola och hans fru Anna med i bilden. Familjen har varit viktig för Hans och kärleken till hustrun Agneta genomsyrar boken. Fanny Härgestam berättar i ett efterord om bokens tillkomst. I december 2016 fick hon förfrågan om hon ville hjälpa Hans att skriva en bok. Hans dör 7 februari 2017.

Det är en fantastisk resa han gjorde, alltid nyfiken, alltid energisk. Grunden tror jag lades i hemmet, där fadern redan tidigt berättade om världen för den unge pojken och till grund för historierna låg mynten som hamnat bland kaffebönorna i säckarna från Brasilien, Guatemala, Kenya och så förstås en världsatlas. Han fick veta att kaffeplockarna var de sämst avlönade i kedjan fram till att kaffet serverades i Sverige. Han fick kolonialismen förklarad och även kunskap om Mau-Mau rörelsen i Kenya, som krävde frihet. Hans far berättade om nazismen i Europa och om andra världskriget. Föräldrarna lät alltid Hans delta i diskussioner och det är det tror jag är den bästa grogrunden för nyfikenhet, kunskapstörst och framåtanda.

Den här berättelsen sticker också ut ur mängden av självbiografier på ett annat sätt. Ödmjukhet! Hela tiden möter vi en ödmjuk Hans Rosling. Han poängterar alltid andras bidrag till sina framgångar, saker han inte ens tänkt på, men som exempelvis en sjuksköterska och analfabet i Mocambique påpekar för honom. En i mängden av många människor som hejdat honom när han bara rusat på. Hans Rosling måste ha varit extremt lyhörd, han har hela tiden tagit emot andras berättelser och utvärderat dem.

Det här är en bok som alla borde läsa. Det är ett unikt levnadsöde och berättelsen om en unik och fascinerande människa.


Inga kommentarer: